Cleverville funkcionalnosti

by Sergej Lugovic

Upravljanje direktnim (i indirektnim) procesima prodaje

 • Web Shop - svi procesi vezani uz naručivanje proizvoda putem web dućana
 • Administracija korisnika web shop-a
 • Izbor proizvoda za kupnju iz web shop-a
 • Upravljanje dokumentima prodaje
 • Narudžbenica
 • Plaćanja
 • Primka robe
 • Povrat robe
 • Povrat ambalaže
 • Dostava
 • Notifikacije i obavijesti prema klijentima
 • Integracija i upravljanje direktnim kanalima prodaje
 • Narudžba telefonom
 • Farmers market
 • Prodaja na pragu
 • Poslovni partneri
 • Mogućnost integracije s blagajnama
 • Automatsko generiranje liste zaključenih prodaja

Upravljanje narudžbama, skladištem i priprema robe za dostavu

 • Priprema narudžbi po klijentu
 • Uvidi u stanja na skladištima
 • Upravljanje minimalnim zalihama
 • Status zaprimljene robe za potrebe kreiranja narudžbe
 • Kontrola naručeno zaprimljeno isporučeno
 • Pakiranje te prepakiranje robe
 • Uvid u cjelokupne aktivnosti vezane za kupca, za proizvođaču (ili mjestu gdje je roba proizvedena) te po artiklu
 • Notificiranje svih uključenih u procese logistike i distribucije
 • Otkazivanje narudžbi
 • Izmjena otpremnica zbog nedostatka robe
 • Komunikacija prema naručitelju vezana uz izmjene narudžbe

Upravljanje dostavama

 • Upravljanje partnerskim mjestima isporuke
 • Procesi notifikacija kupca vezanim uz dostavu robe
 • Upravljanje flotom dostavnih vozila
 • Uvid u stanje robe u transportu
 • Kreiranje ruta te raspodjela ruta po vozačima i vozilima
 • Naplata dostave po kilometrima, po narudžbama kupaca, fiksno, po ključu zadanom od korisnika
 • Optimizacija ruta sukladno prometu

Upravljanje odnosima s kupcima

 • Upravljanje, analiza i izvještavanje o aktivnostima kupaca (uključujući kupnje kroz vrijeme te povijest komunikacije sa svakim kupcem)
 • Upravljanje promotivnim aktivnostima kao što su slanje e-mail newslettera, chat aplikacijama, analiza posjete web stranicama, promotivnim aktivnostima poput posjete sajmovima....,
 • Upravljanje promotivnim i prodajnim aktivnostima loyalty, kuponi, affiliate prodaja, chatbots ...
 • Korisnička podrška

Upravljanje odnosa s dobavljačima

 • Evidencija i pohrana ulaznih računa
 • Slikaj račun i pospremi,
 • Unesi računa u informacijski sustav,
 • Proslijedi račun u računovodstvo, članovima OPG-a i/ili partnerima,
 • Ugovoreni najmovi te kooperacije (uvid u detalje suradnje vezane uz poslovanje s kooperantima te ostalim partnerima s kojima postoji ugovor).
 • Izvještavanje i analiza rashoda po: dobavljaču, mjestu troška, po prodajnom artiklu

Upravljanje proizvodnjom

 • Analiza utrošenog vremena (radnih sati) po pojedinim proizvodima i/ili dugotrajnom imovinom
 • Uvid u planirani i realizirani "output" proizvodnje
 • Uvid u korištenje resursa kao što su:
 • Zemlja (njive, oranice, polja)
 • Nekretnine (kuhinje, stale, klaonice, mjesto za pakiranje i preradu)
 • Oprema (uvid u utilizaciju koliko se koristi pojedina oprema)
 • Utrošen rad (vođenje evidencije o utrošenim radnim satima, te izračun vrijednosti utrošenog rada)
 • Planiranje te analiza ostvarenih outputa po proizvodima (planirano vs realizirano)
 • Upravljanje stanjem na skladištu i raspoloživosti proizvoda spremnih za plasman na tržište
 • Konsolidirana analiza proizvodnje na nivou više partnera
 • Izrada prilagođenih izvještaja sukladno zahtjevima korisnika

Planiranje proizvodnje

 • Na razini plana proizvodnje te raspoloživosti proizvoda
 • Na razini gdje roba nastaje (kod proizvođača)
 • Na razing distributivnog skladišta
 • Na razini materijala potrebnih za proizvodnju proizvoda

Automatsko kreiranje prateće dokumentacije

 • Potpuna automatizacija kreiranja dokumenata koji nastaju u procesima logistike, skladištenja te distribucije
 • Povrat robe
 • Kaucije
 • Među skladišne otpremnice
 • Izrada barcode

Izvještavanje

 • Praćenje, izvještavanje i analiza troškova poslovanja po; dobavljaču, mjestu troška, po prodajnom artiklu, po kupcu, po utrošenim radnim satima, po kategorijama troškova....
 • Uvid u prihode na nivou proizvoda (npr. rajčica), vremenskog razdoblja (npr. u kolovozu) te resursa (npr. polje broj 1),
 • Konsolidirani izvještaji troškova poslovanja u slučaju da je u proizvodnju uključeno više partnera
 • Fiksni troškovi - Praćenje ugovorenih najmova te kooperacije (uvid u detalje suradnje vezane uz poslovanje s kooperantima te ostalim partnerima s kojima postoji ugovor),
 • Financijski rezultati na nivou jednog proizvođača ili profitnog centra
 • Uvid u troškove otpisa robe
 • Izračun razlike u cijeni (RUC) svakog prodajnog artikla,
 • Integracija s računovodstvom (online razmjena dokumenata)
 • Izrada prilagođenih izvještaja
 • Alokacija troškova za potrebe izračuna razlike u cijeni
 • Razrada "ključa" knjiženja troškova naspram imovine i prihoda u svrhu detaljnog izračuna troškova poslovanja (npr. kako knjižimo utrošene energente, prema vrsti proizvoda, prema kvadratu zemlje)