Analiza stvarnih troškova američkog prehrambenog sustava (prvi dio)

by Arsen Pavesic

Istraživanje Zaklade Rockefeller pokazalo je kako je stvarni trošak prehrambenog sustava u SAD-u čak tri puta veći od prikazanog

Unatoč tome što Amerikanci imaju vrlo povoljne cijene prehrambenih namirnica, američka prehrambena industrija, po svemu sudeći, krije čitav niz skrivenih troškova - od onih vezanih za zdravstvenu zaštitu ili klimatske promjene do onih izravno vezanih uz farmere, ribare i sve djelatnike u poljoprivredi čiji se proizvodi prodaju u trgovinama diljem SAD-a. U posljednjem periodu, tijekom kojeg je COVID pandemija zahvatila čitav planet, postalo je jasno kako američki prehrambeni sustav zahtijeva korijenite promjene.

Procijenjuje se kako su, tijekom 2019.god., američki potrošači potrošili 1.1 bilijun USD na hranu. Taj iznos uključuje troškove proizvodnje, prerade, veleprodaje i maloprodaje prehrambenih proizvoda. No u tom izračunu nema troškova zdravstvene skrbi za sve one kod kojih se razvije neko oboljenje vezano za prehranu. U tom iznosu nema ni troškova koji se odnose na  onečišćenje okoliša koje stvara prehrambena industrija, kao ni troškova sanacije biološke raznolikosti ili sanacije posljedica emisije stakleničkih plinova koja predstavlja glavni uzrok klimatskih promjena u svijetu. Kad sve ove stavke dodamo inicijalno, službenoj procjeni, dolazimo do ukupnog troška od 3.2 bilijuna USD ili tri puta više od prikazanog iznosa.

Valja napomenuti kako su konačni troškovi prehrambenog sustava disproporcionalni u odnosu na rasnu pripadnost Amerikanaca. Naime, Afroamerikanci i Latinoamerikanci podložniji su bolestima vezanim uz prehranu, dok ih značajan broj još uvijek živi u siromaštvu i sanitarno nepovoljnim uvjetima. Istovremeno, oni predstavljaju i najveći broj zaposlenika u prehrambenoj industriji, gdje mnogi rade za minimalnu plaću. Navedeni primjer samo je jedan u nizu pokazatelja koji upućuju na potrebu za hitnim promjenama u prehrambenom sustavu. U protivnom će danak platiti buduće generacije...

Grafički prikaz s opisima pet područja istraživanja.

Analiza Zaklade Rockefeller definirala je pet područja izravno povezanih s troškovima prehrambene proizvodnje i potrošnje: ekosustav, biološka raznolikost, kvaliteta života, ekonomija i zdravstvena zaštita. Osim toga, istraživanje se bavilo i odnosima kapitala i prehrambenog sustava te njegov utjecaj na dobrobit i otpornost životinja. Na navedena područja istraživanja, primijenjeno je 14 metričkih vrijednosti, pomoću kojih je izračunat stvarni trošak prehrambenog sustava. Prioritet analize bio je na onim kategorijama, za koje su postojali upotrebljivi i verificirani ekonomski parametri. Tamo gdje to nije bilo moguće, iskaknute su sve dodatne radnje, nepohodne za dobivanje što preciznijeg izračuna. Analiza ne uključuje one troškove koji su već obračunati u prodajnim cijenama, kao npr. sirovine, pakiranje, sigurnosne mjere, prijevoz i skladištenje ili naknade djelatnicima u proizvodnji. Sve ove stavke su već uključene u godišnji trošak od 1.1. bilijuna USD (za 2019.god.).

Izračun dodatnih troškova, izračunatih u onim prioritetnim i mjerljivim kategorijama, prema parametrima ove analizi, iznosi dodatnih 2.1 bilijun USD, što znači da je ukupan i stvarni trošak američkog prehrambevog sustava za 2019.god. bio 3.2 bilijuna USD. Skriveni troškovi nastaju u javnom sektoru, privatnom sektoru, proizvodnji i potrošnji, no najveći dio odnosi se na troškove vezane uz zdravstvenu zaštitu i ekosustav.

Grafički prikaz izračuna od 2.1 bilijuna USD podijeljenog na 1.145 bilijuna USD za zdravstvenu zaštitu, 350 milijardi USD na sanaciju ekosustava, 445 milijarde USD na očuvanje biološke raznolikosti, 134 milijarde USD na poboljšanje kvalitete života i 21 milijarda dodatnih ekonomskih troškova.

Analiza u cijelosti: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/True-Cost-of-Food-Full-Report-Final.pdf