Analiza stvarnih troškova američkog prehrambenog sustava (drugi dio)

by Arsen Pavesic

Udio troškova zdravstvene zaštite, sanacije ekosustava i očuvanja biološke raznolikosti u skrivenim, godišnjim troškovima američkog

Svrha Zaklade Rockefeller, privatne zaklade koju su, 1913. godine, osnovali američki poduzetnik John D. Rockefeller i njegov sin John D. Rockefeller ml., je promicanje dobrobiti čovječanstva diljem svijeta. A jedna od prioritetnih misija u promicanju dobrobiti čovječanstva, neupitno je promicanje zdravlja. Skriveni troškovi nastaju u javnom sektoru, privatnom sektoru, proizvodnji i potrošnji, no najveći dio odnosi se na troškove vezane uz zdravstvenu zaštitu i ekosustav. U grafičkom prikazu na naslovnici udio u izračunu od 2.1 bilijuna USD podijeljen je na 1.145 bilijuna USD za zdravstvenu zaštitu, 350 milijardi USD na sanaciju ekosustava, 445 milijarde USD na očuvanje biološke raznolikosti, 134 milijarde USD na poboljšanje kvalitete života i 21 milijarda dodatnih ekonomskih troškova.

Grafički prikaz analize troškova povezanih sa zdravljem

U izračunu skrivenih troškova vezanih za zdravlje, konačni iznos uključuje izravne troškove bolničkih liječenja i ostalih medicinskih usluga, kao i njihov utjecaj na pad proizvodnje. Troškovi liječenja uključuju sva oboljenja povezana s prehranom, ali i ozljede na radu u prehrambenoj industriji. Ova analiza, nažalost, ne uključuje čitav niz troškova vezanih uz tzv. sekundarne efekte, kao npr. duševno zdravlje, unaprijeđenje obrazovnih postignuća ili posljedice na članove obitelji svih onih koji razviju neki tip oboljenja. No, čak i bez tih stavki, zdravstvena zaštita predstavlja daleko najveći faktor u ukupnom, skrivenom trošku prehrambenog sustava u SAD-u. U izračunu od 1.145 bilijuna USD, više od pola ovog iznosa (604 milijarde USD) odnosi se na bolesti i zdravstvene probleme povezane s prehranom, poput povišenog krvnog tlaka, raznih oblika karcinoma i dijabetesa. Ostatak iznosa uključuje troškove povezane s ozljedama na radu, nestašicama hrane, posljedicama pretilosti stanovništva i onečišćenjem okoliša.

Pri izračunu troškova povezanih sa sanacijom ekosustava, analiza je pratila dva područja: izravni utjecaj prehrambene industrije na okoliš (emisija stakleničkih plinova, potrošnja vode i erozija tla) i utjecaj na biološku raznolikost (iskorištavanje obradivog tla, odnosno onečišćenje tla, vode i zraka). U ovom slučaju, sekundarni efekti se odnose na: migracije stanovništva zbog klimatskih promjena, posljedice krčenja šuma, zdravlje tla, vjerojatnost kolapsa biološke raznolikosti, prehrambeni otpad i vjerojatnost budućih nestašica hrane. Riječ je o područjima istraživanja u kojima značajan faktor predstavlja nerazmjeran odnos životnih uvjeta i ekonomskih okolnosti između različitih skupina stanovništva.

Grafički prikaz analize troškova povezanih s ekosustavom i biološkom raznolikošću

Analiza u cijelosti: https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/True-Cost-of-Food-Full-Report-Final.pdf