Cleverville - rješenje za kratki lance nabave hrane

Cleverville - rješenje za kratki lance nabave hrane

Cleverville je nastao u suradnji s nezavisnim proizvođačima hrane. Cleverville je cjelovito software-sko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima te kupcima njihovih proizvoda povezanim u kratke lance nabave.

Implementacijom Cleverville rješenja korisnicima je omogućena instantna online prodaja, upravljanje kanalima direktne i indirektne prodaje, optimizacije poslovnih procesa, bolje upravljanje resursima te osiguravanje, utvrđivanje i širenje tržišta, a samim time i bolji financijski rezultat.

Cleverville je dizajniran tako proizvođačima omogućava umrežavanje i povezivanje te stvaranje smart zajednica oko hrane. Istovremeno Cleverville se javlja i alatom za tržišne komunikaciju, razvoj poslovanja i širenje tržišta. Cleverville jednostavno želi povezati proizvođača izravno s krajnjim kupcem, bio on privatna ili pravna osoba.

Tako se zatvara potpuni proizvodno-distribucijski krug od stola do polja , bez posrednika, bez dodatnih troškova, s velikim potencijalom ekonomskog oživljavanja dijelova Hrvatske s tradicionalno ekstenzivnom proizvodnjom, a koji trenutačno pate zbog jake emigracije i rapidnog starenja stanovništva koje se bavilo poljoprivredom.

Cleverville je ujedno i alat koji poslovnim korisnicima kao što su restorani, hoteli, bistroi i slični, osigurava suradnju s dobavljačima na brz i učinkovit način. Time se podiže kvaliteta namirnica u restoranima i hotelima, posebno onima koji pucaju na premium ponudu i premium korisnike i osigurava dugoročnost i održivost odnosa s OPG-ovima u okruženju. Trenutačno su najveće prepreke takvoj suradnji nesigurnost nabave (malim proizvođačima je teško planirati poslovanje, poslovnim subjektima je najvažnije osigurati nesmetanu nabavu), a upravo te prepreke Cleverville učinkovito rješava.

Cleverville je jednostavan, prilagodljiv, intuitivan – prvi korak u stvaranju doista neovisnih zajednica i u stvaranju alternativnih i kratkih lanaca nabave i distribucije hrane, a koji istovremeno osnažuje postojeće, i podiže nove aktere u lancu te u potpunosti osigurava održivost proizvodnje i poticanja kupnje hrvatskih proizvoda.