Vrt po mjeri čovjeka - Fizička pojava, fenomen, iskustvo, spoznaja

by Sergej Lugovic

U zadnje vrijeme dosta radimo na razvoju metodologije "Vrt po mjeri čovjeka", jer kroz različite projekte uvidjeli smo je svaki priča za sebe. U priči uvijek imamo tri glavne uloge, čovjeka, bilje i prostor. 

Stoga smo krenuli od same ontologije koncepta. Po Wikipediji osnovna pitanja ontologije su:

  • Što je bitak? Što jest? Što postoji?
  • Što je postojanje? Što znači postojati, što znači biti, što znači egzistirati?
  • Što je biće? (Što je stvar?)
  • Što je bit? Što je supstancija?
  • Što je akcident ?
  • Što je kretanje, promjena? Što je identitet? Što je razlika?
  • Koji su uzroci bića?
  • Koje su kategorije? Što možemo iskazati o biću? Koji su najviši rodni pojmovi koje iskazujemo o bićima? Koji su načini bitka bića?

Za prvi post na ovu temu pokušali smo krenuti od zadnjeg pitanja, odnosno od nekih kategorija. Po nama "Vrt po mjeri čovjeka" ima 4 osnovne kategorije;

Prva je fizička pojava koja definira od čega se vrt po mjeri čovjeka fizički sastoji, sljedeća kategorija je fenomen vrta po mjeri čovjeka, koja određuje kako ga možemo zamijetiti osjetilima, treća je iskustvo odnosno što pojedinac iskušava ili doživljaje, dok četvrta kategorija je spoznaja jer iskustvo je temeljno polazište spoznaje.

Shvaćamo da filozofiramo, ali mi volimo filozofiju jer po hrvatskom rječniku filozof nije samo onaj koji ljubi mudrost, već i onaj koji istodobno ljubi jasan uvid.

Jer da bi mogli napraviti "Vrt po mjeri čovjeka", moramo imati strast prema jasnom uvidu u sustav kojeg čine bilje, čovjek i tehnologija.