Munjara - najjača gradska zelenjava proizvedena na struju