Cleverville

 • Possibilities of application of Cleverville solution

  by Sergej Lugovic Possibilities of application of Cleverville solution

  Learn more about the possibilities of applying the Cleverville solution

  Smart Cooperative
  Smart HORECA
  Smart Market
  Smart Production
  Smart Communities
  Smart Cities
  Smart Media

 • Cleverville functionality

  by Sergej Lugovic Cleverville functionality
  Cleverville was created in collaboration with independent food producers. Cleverville is a complete software solution for farmers and customers of their products. With the implementation of Cleverville software, customers get instant online sales, management of other direct and indirect sales channels, optimization of business processes, better resource management and securing, identifying and expanding the market, and thus a better financial result. Simultaneously

  Cleverville is designed to allow food producers to network and connect and create smart communities around food. At the same time, Cleverville is emerging as a tool for market communication, business development and market expansion. Cleverville simply wants to connect the manufacturer directly with the end customer, be it a private or legal entity.

  This closes the full production-distribution cycle from table to field, without intermediaries, without additional costs, with great potential for economic recovery of parts of Croatia with traditionally extensive production, which currently suffer from strong emigration and rapid aging of the agricultural population.

  Cleverville is simple, adaptable, intuitive - the first step in creating truly independent communities and creating alternative production distribution chains, while empowering existing and raising new actors in the chain and fully ensuring the sustainability of Croatian production and encouraging the purchase of Croatian products.
 • Cleverville funkcionalnosti

  by Sergej Lugovic Cleverville funkcionalnosti

  Cleverville je nastao u suradnji s nezavisnim proizvođačima hrane. Cleverville je cjelovito software-sko rješenje namijenjeno poljoprivrednicima te kupcima njihovih proizvoda. Implementacijom Cleverville software-a korisnici dobijaju instantnu online prodaju, upravljanje ostalim kanalima direktne i indirektne prodaje, optimizaciju poslovnih procesa, bolje upravljanje resursima te osiguravanje, utvrđivanje i širenje tržišta, a samim time i bolji financijski rezultat. Istovremeno

  Cleverville je dizajniran tako proizvođačima omogućava umrežavanje i povezivanje te stvaranje smart zajednica oko hrane. Istovremeno Cleverville se javlja i alatom za tržišne komunikaciju, razvoj poslovanja i širenje tržišta. Cleverville jednostavno želi povezati proizvođača izravno s krajnjim kupcem, bio on privatna ili pravna osoba.

  Tako se zatvara potpuni proizvodno-distribucijski krug od stola do polja , bez posrednika, bez dodatnih troškova, s velikim potencijalom ekonomskog oživljavanja dijelova Hrvatske s tradicionalno ekstenzivnom proizvodnjom, a koji trenutačno pate zbog jake emigracije i rapidnog starenja stanovništva koje se bavilo poljoprivredom.

  Cleverville je jednostavan, prilagodljiv, intuitivan – prvi korak u stvaranju doista neovisnih zajednica i u stvaranju alternativnih lanaca distribucije proizvodnje, a koji istovremeno osnažuje postojeće, i podiže nove aktere u lancu te u potpunosti osigurava održivost hrvatske proizvodnje i poticanja kupnje hrvatskih proizvoda.