Vesela Motika Blog

  • Definicija digitalne eko transformacije

    by Sergej Lugovic Definicija digitalne eko transformacije

    Kurt Lewin je dao vjerojatno najbolju definiciju ponašanja, tvrdeći da je ponašanje funkcija osobe koja djeluje unutar svog okruženja, odnosno dao nam je formulu B = f(P, E), gdje je B ponašanje, P osoba a E okruženje. Ernst Haeckel je definirao ekologiju kao odnos živih organizama u dva pravca: prema njihovom organskom i neorganskom okolišu. Istovremeno ekologija se smatra sestrom evolucije unutar prirodnih znanosti. Digitalizacija je definirana kao process konverzije informacija iz okruženja u digitalni format koji može procesuirati računalo. Ekonomija je definirana kao znanost upravljanja ograničenim resursima Ono što povezuje ekologiju i ekonomiju je grčka riječ oikos koja znači kuća, a planeta Zemlja je svima nama kuća.