Vesela Motika Blog

 • Definicija digitalne eko transformacije

  by Sergej Lugovic Definicija digitalne eko transformacije

  Kurt Lewin je dao vjerojatno najbolju definiciju ponašanja, tvrdeći da je ponašanje funkcija osobe koja djeluje unutar svog okruženja, odnosno dao nam je formulu B = f(P, E), gdje je B ponašanje, P osoba a E okruženje. Ernst Haeckel je definirao ekologiju kao odnos živih organizama u dva pravca: prema njihovom organskom i neorganskom okolišu. Istovremeno ekologija se smatra sestrom evolucije unutar prirodnih znanosti. Digitalizacija je definirana kao process konverzije informacija iz okruženja u digitalni format koji može procesuirati računalo. Ekonomija je definirana kao znanost upravljanja ograničenim resursima Ono što povezuje ekologiju i ekonomiju je grčka riječ oikos koja znači kuća, a planeta Zemlja je svima nama kuća.

 • Cleverville goes global

  by Sergej Lugovic Cleverville goes global

  If you are running a food hub or short food supply chain and your revenue is above 1M of euro, Cleverville platform is the ideal  for you. Bellow is the short description of its functionalities. We developed it for largest short food supply chain organisation in Croatia and now we are ready to take it globably.

  Cleverville is a software platform for short food supply chains and local food aggregators (coops, food hubs, farmers markets). It consists of four main modules that are seamlessly integrated.

  Book your demo